News Update!!
Home / Tag Archives: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Tag Archives: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Feed Subscription

รับตรง 2557 โครงการผลิตบัณฑิตพยาบาลเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ม.เชียงใหม่

รับตรง 2557  โครงการผลิตบัณฑิตพยาบาลเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ม.เชียงใหม่

สวัสดีครับ วันนี้มีข่าวรับตรง2557 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาฝากครับ เป็นการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสอบเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ตามโครงการผลิตบัณฑิตพยาบาลเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ปีการศึกษา 2557 น้องๆ คนไหนสนใจอยากเป็นพยาบาลก็ลองสมัครดูนะครับ โดยมีรายละเอียดการสมัครดังนี้ครับ รับสมัครระหว่างวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 – 31 มกราคม 2557 ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการยื่นเอกสารสมัครโดยตรงกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การรับสมัครด้วยตนเอง ให้ติดต่อยื่นเอกสารการสมัครพร้อมทั้งหลักฐานการสมัครให้ครบถ้วน (มีหนังสือนำจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) พร้อมส่งค่าสมัครคนละ 500 บาท ได้ที่หน่วยปริญญาตรี งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ชั้น 1 อาคาร 3 เทพกวี คณะพยาบาลศาสตร์ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2557 ในวันและเวลาราชการ การสมัครทางไปรษณีย์ ...

Read More »

รับตรงปีการศึกษา 2557 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (รับทั่วประเทศ)

รับตรงปีการศึกษา 2557 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (รับทั่วประเทศ)

ข่าวดีสำหรับน้องๆ ที่สนใจอยากเรียนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับ ด้วยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557  ยอดรับนักศึกษาใหม่ทั้งหมด 108 คน มี 4 โครงการที่น่าสนใจ โดยมีรายละเอียดการรับตรงดังต่อไปนี้ครับ 1. โครงการ คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (รับทั่วประเทศ) รับสมัคร วันที่ 10–20 กันยายน 2556 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม , วท.บ. (สถาปัตยกรรม) รับจำนวน 20 คน ( ภาคเหนือ 10 คน / ภาคอื่น 10 คน ...

Read More »

รับตรง นักเรียนที่มีผลการเรียนดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2557 (3 โครงการ)

รับตรง นักเรียนที่มีผลการเรียนดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2557 (3 โครงการ)

              >>  Website : สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่           >>  Facebook : สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่         ขอบคุณข้อมูลจาก : Eduzones    

Read More »

รับตรง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2557

รับตรง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2557

                 >>  Website : สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่           >>  Facebook : สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่           ขอบคุณข้อมูลจาก : Eduzones    

Read More »

รับตรง โครงการนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2557

รับตรง โครงการนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2557

ปฏิทินการสอบคัดเลือก           ขั้นตอนการสมัครสำหรับผู้สมัคร                  >> เข้าสู่ระบบการรับสมัคร โครงการนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2557    คณะ/สาขา จำนวนที่เปิดรับ วิชาที่สอบคัดเลือก                        มหาวิทยาลัยเครือข่าย ที่เข้าร่วมคัดเลือก         ...

Read More »

ปฏิทิน!!รับตรง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2557

ปฏิทิน!!รับตรง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2557

โครงการนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ ปีการศึกษา 2557 (โควตา มช.)         โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน ปีการศึกษา 2557 (โครงการเรียนดี-กีฬา)              >>  โครงการนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ ปีการศึกษา 2557 (โควตา มช.) รับนักเรียนที่กำลังศึกษาจากโรงเรียนในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ (รู้หรือไม่? การรับนักศึกษา ผ่านโควตา มช. คิดเป็นสัดส่วน 50% ของการรับนักศึกษาทั้งหมดของ ม.เชียงใหม่ )           >> ...

Read More »

รับตรงนักเรียนจากค่ายโอลิมปิกวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2557

รับตรงนักเรียนจากค่ายโอลิมปิกวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2557

      >> ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัครและใบสมัคร          >> Website : โครงการโอลิมปิกวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ขอบคุณข้อมูลจาก : Eduzone      

Read More »

ค่ายอยากเป็นหมอฟัน ครั้งที่ 17 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ค่ายอยากเป็นหมอฟัน ครั้งที่ 17 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

        สำหรับน้องๆที่มีความสนใจ มีความใฝ่ฝันที่จะเป็นทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม ค่ายอยากเป็นหมอฟัน หรือ Dent Camp CMU ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 6 – 8 กันยายน 2556  โดย รับสมัครน้องๆ ม.ปลาย เพื่อมาหาประสบการณ์ เรียนรู้ และค้นหาตัวเอง ในค่ายแห่งนี้       #แนะน้อง               >> ดาวน์โหลด  ใบสมัครค่าย     ...

Read More »
Scroll To Top