Home / ข่าวใหม่ / ปฏิทิน Admission 2557

ปฏิทิน Admission 2557

จากการประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย หรือ ทปอ.มีมติ เมื่อวันที่ 2 เมษา 2556 ให้มีการปรับเปลี่ยนปฏิทินการสอบแอดมิชชั่นประจำปีการศึกษา 2557 โดยมีการกำหนดการสอบต่างๆ ไว้ดังนี้
ปฏิทิน ADMISSION 2557

 

1-27 ต.ค. 2556 : รับสมัครสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2557
1-24 พ.ย. 2556 : รับสมัครสอบวิชา 7 วิชาสามัญ
7-10 ธ.ค. 2556 : สอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2557
4-5 ม.ค. 2557 : สอบ 7 วิชาสามัญ
15-26 ม.ค. 2557 : รับสมัครสอบ GAT/PAT 2/2557
19 ม.ค. 2557 : ประกาศผลสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2557
ปลายเดือน ก.พ. 2557 : สอบ O-NET ปีการศึกษา 2556
8-11 มี.ค. 2557 : สอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557
ต้นเดือน เม.ย. 2557 : ประกาศผลสอบ O-NET ปีการศึกษา 2556
27 เม.ย. 2557 : ประกาศผลสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557

 

ระบบเคลียริ่งเฮาส์ (Clearinghouse)

 

23 พ.ค. 2557
มหาวิทยาลัย/สถาบัน/กลุ่มสถาบัน ส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ผ่านการคัดเลือกไปยัง สอท.
ทำข้อมูลสำหรับประกาศให้นักเรียนำข้อมูลสำหรับประกาศให้นักเรียนยืนยันสิทธิ์

 

19 พ.ค. – 2 มิ.ย. 2557
ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาใน มหาวิทยาลัย/สถาบัน/กลุ่มสถาบัน ที่ตาวิทยาลัย/สถาบัน/กลุ่มสถาบัน ที่ตนได้รับคัดเลือก

 

5 มิ.ย. 2557
สอท.ประกาศรายชื่อผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ในระบบรับตรงของมหาวิทยาลัย/สถาบัน/กลุ่มสถาบัน

 

ADMISSION 2557
5-15 มิ.ย. 2557 : จำหน่ายระเบียบการคัดเลือกในระบบกลาง ปีการศึกษา 2557
8-15 มิ.ย. 2557 : รับสมัคร ADMISSION
8-17 มิ.ย. 2557 : ชำระเงินค่าสมัคร
20-21 มิ.ย. 2557 : ผู้สมัครตรวจสอบคะแนนที่ใช้ในการคัดเลือก
28 มิ.ย. 2557 : ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย
7-9 ก.ค. 2557 : สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย
15 ก.ค. 2557 : ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

 

 

 

credit by p’dome eduzones

About admin

admin
Scroll To Top